Hizmet Sözleşmesi
Hizmet Sözleşmesi

www.onlinedil.net sitesi bir Onlinearabic.net kuruluşu olup söz konusu sitelerden aldığınız sesli ve/veya görüntülü eğitim hizmetleri Onlinerabic.net tescilli markasına aittir.


Onlinedil.net tarafından verilen bu hizmeti kullanarak, aşağıdaki şartları ve koşulları, burada yer almayan ancak www.onlinedil.net ve www.onlinearabic.net adresinde bulunan diğer şartları ve koşulları ve bunlar üzerinde zaman zaman yapılabilecek güncelleme ve/veya düzeltmeleri kabul etmiş sayılırsınız. 

HİZMETLERİN KULLANIMI 

Onlinedil.net hizmetlerini size, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapabilecek yaşta olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına veya diğer ilgili hukuk sistemlerine göre hizmetleri alması yasaklanan bir kişi olmamanız koşuluyla sunmaktadır. Belirli hizmetlere erişebilmek için, kayıt işleminin veya Onlinedil.net hizmetlerini sürekli kullanmanın bir parçası olarak güncel ve doğru kimlik bilgilerini, iletişim ve diğer türden bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Hesap şifrenizin gizliliğini korumaktan ve hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Şifrenizin veya hesabınızın yetkisiz kullanılması veya başka bir güvenlik ihlali durumunda derhal info@onlinedil.net adresini veya Onlinedil.net 'i bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Onlinedil.net bize doğru bilgi sağlamamanız veya şifrenizi güvenli bir şekilde korumamanız nedeniyle oluşabilecek hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır. Onlinedil.net kullanıcıların Arapça bilgi ve pratiğini geliştirmeye yönelik bir iş modelidir. 

UYGUN DAVRANIŞ 

Onlinedil.net hizmetlerini kullanırken herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden veya ihlal edilmesini destekleyen; onur kırıcı, hakaret içeren veya aşağılayıcı olan; herhangi bir şahsa veya gruba karşı ırkçılık, bağnazlık, nefreti teşvik eden veya bu grup veya şahsa zarar verme amacı taşıyan; küfürlü, tehditkar, müstehcen; herhangi bir dolandırıcılık, sahtekarlık amacı taşıyan veya böyle bir sonuç doğuran; insanları cinsel, müstehcen ve sert bir tavırla suistimal eden; çıplaklık, şiddet, hakaret içeren; herhangi bir suç faaliyeti, örgütü veya yasal olmayan bir eylem teşkil eden, bunları kolaylaştıran veya destekleyen; bir başkasının özeline girmek veya bilgisayar virüsü hazırlamak veya oluşturmak ve/veya virüs bulaştırmak, bilgisayar korsanlığı amacı taşıyan veya böyle bir sonuç doğuran; terörü, dini ve barbarlığı kötülemeyi destekleyen her türlü eylem, konuşma, yazışma yapılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Bu yasaklanmış faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğinizi beyan edersiniz. Bu kuralı ihlal ettiğiniz takdirde oluşacak her türlü doğrudan, dolaylı, sonuçsal zararlardan tek başına sorumlu olduğunuzu ve Onlinedil.net 'e hiçbir şekilde sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul edersiniz. 

TARAFLARIN HAKLARI 

Onlinedil.net 'in Hakları

Onlinedil.net hizmetlerinin ve Onlinearabic.net hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanılan gerekli her türlü yazılımın ("Yazılım"), ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer tür yasalar ve anlaşmalarla korunan mülkiyet ve gizlilik bilgileri içerdiğini bilir ve kabul edersiniz. 

Ayrıca, sponsor reklamlarında yer alan veya Onlinedil.net hizmetleri aracılığıyla size sunulan içeriğin telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasalarıyla korunduğunu da bilirsiniz ve kabul edersiniz. Onlinedil.net & Onlinearabic.net ekibi istediği dersleri ders kalitesi ve güvenlik amacıyla sessiz katılımcı olarak takip etme hakkına sahiptir. 

Onlinedil.net veya diğer üçüncü taraf hak sahipleri tarafından açıkça yetki verilen durumlar dışında, içeriği temel alan türetilmiş çalışmaları, Onlinedil.net hizmetlerini veya Yazılımını ayrı bir yazılı sözleşmede özellikle yetki verilmediği sürece bütün olarak veya kısmen değiştirmemeyi, kiralamamayı, başkalarına kiralatmamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya oluşturmamayı kabul edersiniz.

Onlinedil.net hizmet bedeli olarak her bir ders başına fiyat tarifesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak tahsil edilecektir. 

Haklarınız

Onlinedil.net sitesinden veya dersi veren taraf kaynaklı sorunlar (ders verenin derse gelmemesi, dersi zamanından önce bitirmesi, ders verenin internet bağlantısının kopması) dolayısıyla dersin yapılamaması veya eksik yapılması durumunda, eksik kalan hizmet daha sonra yapılacak derslerle telafi edilir.

Kayıt ve ödeme sonrasında ders iptali yapmanız, derse gelmemeniz, geç gelmeniz, dersi erken bitirmeniz ya da sizin tarafınızdan kaynaklanan teknik problem çıkması (internet bağlantınızın kopması, vs.) durumlarında ödenen ücretin iadesi yapılmaz. 

Onlinedil.net 'e verdiğiniz her türlü bilgi gizli kabul edilir. Bu bilgiler reklam, vs. amaçlarla hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz (ders verecek kişilere iletilecek, isim, Skpye adresi, meslek, yaş bilgileri hariç). 

TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM 

Şartlarda başka türlüsü açıkça belirtilmedikçe veya ayrı bir yazılı sözleşmede özel olarak yetki verilmedikçe, Onlinedil.net hizmetlerinin, Onlinedil.net hizmetlerinin kullanımının veya Onlinedil.net hizmetlerine erişimin herhangi bir bölümünü yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı, yeniden satmamayı veya ticari bir amaçla kullanmamayı kabul edersiniz.

HİZMETTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

Onlinedil.net , herhangi bir zamanda ve zaman zaman, Onlinedil.net hizmetlerini (veya herhangi bir bölümünü) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya devam ettirmeme hakkını saklı tutar. Onlinedil.net 'in, Onlinedil.net hizmetlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, hizmetleri askıya alma veya devam ettirmemeyle ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa hizmeti kullanamadığınız kısım için yaptığınız ödemeleri iade etmekten başka bir yükümü olmadığını kabul edersiniz.

REKLAMLAR 

Onlinedil.net hizmetleri reklam geliriyle desteklenebilir. Hizmette reklamlar ve promosyonlar görüntülenebilir. Sizin reklam verenlerle ilişkilerinizin sonucu olarak uğrayabileceğiniz hiçbir kayıp veya zarardan Onlinedil.net 'in sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

BAĞLANTILAR 

Onlinedil.net hizmetleri, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantı sağlayabilirler. Onlinedil.net bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olamaz veOnlinedil.net 'in bu tür harici sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını ve bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan herhangi bir İçeriği, reklamı, ürünü veya diğer materyalleri onaylamadığını ve bunlardan sorumlu veya yükümlü olmadığını bilir ve kabul edersiniz. Ayrıca, Onlinedil.net 'in bu tür site veya kaynaklarda bulunan veya bu tür site veya kaynaklar yoluyla kullanılabilir olan içeriğin, malların veya hizmetlerin neden olduğu veya neden olduğu ileri sürülen veya bunların kullanımıyla veya bunlara güvenilmesiyle bağlantılı hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu veya yükümlü olmadığını bilir ve kabul edersiniz.

TAZMİNAT 
Onlinedil.net 'in ve kurucularının, görevlilerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının, reklam verenlerinin, lisans verenlerinin, veya ortaklarının Onlinedil.net hizmetlerini kullanmanız, gizliliğe münhasır bilgilerin paylaşılması vb. Şartların ihlal edilmesi veya Onlinedil.net hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı başka herhangi bir işlemle herhangi bir şekilde ilişkili herhangi bir üçüncü taraf iddiası sonucunda ve böyle bir iddiayla ilgili olarak, tüm iddialardan, kayıplardan, zararlardan (fiili veya sonuç olarak oluşan), davalardan, mahkeme kararlarından, mahkeme masraflarından ve avukat ücretlerinden kaynaklanan, herhangi bir türdeki veya nitelikteki tüm yükümlülükler veya masraflar dahil olmak üzere, zarar görmemesini sağlamayı ve görebileceği zararları tazmin etmeyi kabul edersiniz.

GARANTİ SORUMLULUĞU REDDİ 

AŞAĞIDAKİ MADDELERİ AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ: 

Onlinedil.net VE KURUCULARI, GÖREVLİLERİ, TEMSİLCİLERİ, ÇALIŞANLARI, REKLAMVERENLERİ, LİSANS VERENLERİ, VEYA ORTAKLARI, (İ) Onlinedil.net HİZMETLERİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞININ, (İİ) "TARAFLARIN HAKLARI BÖLÜMÜ"NDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER HARİCİNDE Onlinedil.net HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENİLİR VEYA HATASIZ OLACAĞININ, (iii) Onlinedil.net HİZMETLERİNİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞININ, (IV) SİZİN TARAFINIZDAN Onlinedil.net HİZMETLERİ YOLUYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR HİZMETİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞININ VEYA AMACA UYGUNLUĞUNUN, VE (V) YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEMEKTEDİR. 
Onlinedil.net HİZMETLERİNİN KULLANILMASI YOLUYLA HERHANGİ BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİNİN KARARI VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BAŞKA AYGITLARDA OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLURSUNUZ. 
Onlinedil.net üyeliğinin üye olan gerçek kişiye münhasır üyeliktir, üyelik bilgilerinin saklanması ve muhafazası mezkur üyenin sorumluluğunda olup muhafazasını ve paylaşılmayacağını taahhüt eder, hak ihlali ya da söz konusu hak tecavüzünün tarafımızdan tespiti durumunda, söz konusu tespitin itirazına mahal vermeksizin hukuki cezai müeyyideleri peşinen kabul eder.
SİZİN TARAFINIZDAN Onlinedil.net HİZMETLERİ YOLUYLA SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK ELDE EDİLEN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu şartların uygulanmasından ve yorumlanmasından ortaya çıkacak ihtilaflar, Türk Hukuku'na göre ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir. 

ŞARTLARDAN FERAGAT ETME VE ŞARTLARIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ 

Onlinedil.net 'in şartlarda belirtilen herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması veya yürütmeye koymaması, o tür bir haktan veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir sebeple şartların herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkemece geçersiz olduğuna karar verilirse, taraflar buna rağmen, mahkemenin hükme yansıtıldığı şekilde tarafların niyetlerine geçerlilik kazandırmak üzere çaba göstermesi gerektiğini ve Şartların diğer hükümlerinin tam olarak geçerli ve yürürlükte olacağını kabul ederler. 

Onlinedil.net 

 Merkez Kayaşehir Plaza C Blok Kat: 5 No: 62 Kayaşehir Mahallesi Başakşehir İstanbul     info@onlinedil.net